اطلاعیه اطلاعیه

میدان‌های نیرو در شبیه سازی‌های دینامیک مولکولی
موضوع: مهندسی ژنتیک و PCR
موضوع سخنرانی: سلول بنیادی، پلاسما و کاربرد آن در درمان بیماری‌ها
موضوع: اصول عملیات بهینه آزمایشگاهی
موضوع: مهندسی بافت و کاربردهای آن
موضوع: روش‌های تعیین رفتار مکانیکی سلول بر مبنای آزمایش‌های تجربی و مدل‌سازی ریاضی
سلول‌های بنیادی: زمینه‌های پژوهشی و چالش‌ها
روش‌های محاسباتی در علوم زیستی
موضوع سخنرانی: "Anorexia Nervosa"
جلسات سخنرانی در پژوهشکده پیرامون پلاسما پزشکی
مدارک لازم جهت مصاحبه دکتری
تصاویری از بزرگداشت نیمه شعبان با حضور ریاست محترم دانشگاه در پژوهشکده پلاسما
مدارک مورد نیاز برای مصاحبه آزمون دکتری
زمان برگزاری آزمون کتبی دکتری تخصصی در رشته فیزیک
جلسه دفاع از پایان نامه
لیست اسامی ارائه دهندگان سمینارهای هفتگی در پژوهشکده
جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان ...
برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال دانشجویان دکتری
سمینارهای هفتگی در پژوهشکده پلاسما