اطلاعیه اطلاعیه

مدارک لازم جهت مصاحبه دکتری
تصاویری از بزرگداشت نیمه شعبان با حضور ریاست محترم دانشگاه در پژوهشکده پلاسما
مدارک مورد نیاز برای مصاحبه آزمون دکتری
زمان برگزاری آزمون کتبی دکتری تخصصی در رشته فیزیک
جلسه دفاع از پایان نامه
لیست اسامی ارائه دهندگان سمینارهای هفتگی در پژوهشکده
جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان ...
برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال دانشجویان دکتری
سمینارهای هفتگی در پژوهشکده پلاسما