نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ریاست پژوهشکده

ریاست پژوهشکده پلاسما: دکتر حسن مهدیان

مدرک تحصیلی: دکتری فیزیک پلاسما

مرتبه علمی: استاد

شماره تماس: 88309294-021

ایمیل: mehdian@khu.ac.ir