منو های اصلی
Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمدحسین عطایی با عنوان "اثر گازهای افزودنی در محصورسازی یون آرگون در دام یون چهارقطبی" روز یکشنبه (94/12/16) راس ساعت 9/30 در سالن سمینار پژوهشکده برگزار خواهد شد.