نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضا

ردیف

نام و نام‌خانوادگی

مرتبه علمی

زمینه‌های فعالیت

ایمیل

رزومه

حسن مهدیان

استاد

لیزر الکترون آزاد

پرتو ذرات باردار

برهمکنش لیزر-پلاسما

پلاسمای کیهانی

 

mehdian@khu.ac.ir

Cv

علی حسن‌بیگی

دانشیار

محاسبات عددی پلاسما

لیزر الکترون آزاد

پرتو ذرات باردار

hbeigi@khu.ac.ir

Cv

کمال حاجی‌شریفی

استادیار

پلاسمای کیهانی اخترفیزیک

برهمکنش لیزر-پلاسما

k.hajisharifi@gmail.com

Cv