نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه پلاسما

1) آزمایشگاه پیشرفته پلاسما

این آزمایشگاه شامل دستگاه‌های پلاسمای کانونی و لایه نشانی در محیط پلاسما می‌باشد.

 

دستگاه پلاسمای کانونی

 

 

دستگاه لایه نشانی در محیط پلاسما

 

 

 

 

2- آزمایشگاه لایه نشانی

در این آزمایشگاه لایه نشانی به روشهای تبخیر در خلا، اسپاترینگ و تفنگ الکترونی انجام می‌شود.

 

دستگاه اسپاترینگ